Heeft u vragen? Bel 085 - 30 32 659

Disclaimer

Disclaimer voor www.mepra-store.nl

Ladura Trading B.V. (Kamer van Koophandel: 61624764), hierna te noemen Mepra Store, verleent u hierbij toegang tot www.mepra-store.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Mepra Store behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mepra Store spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mepra Store.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mepra Store.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mepra Store, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.